Trưởng thành hơn mỗi ngày cùngKhoá học

Nâng cao

Nâng cao

Cấp độ bóng rổ cho người mới bắt đầu,
hướng dẫn các kỹ năng cơ bản của bóng rổ

Basketball player shooting a ball into the hoop


Khoá học

Thi đấu

Thi đấu

Cấp độ bóng rổ cho người mới bắt đầu,
hướng dẫn các kỹ năng cơ bản của bóng rổ

Basketball player shooting a ball into the hoop

Học viên suất sắc

Hệ thống sân

Đạt chuẩn về chất lượng và được đặt tại rất nhiều địa
điểm để thuận tiện cho việc học và di chuyển

Nâng cao tầm vóc thể
hệ trẻ Việt

Nâng cao tầm vóc thể hệ trẻ Việt